RSS Feed

שאלות שחשוב לשאול בשעת השכרת דירה – חלק 2

0

July 5, 2014 by admin

רצוי להתעקש לראות את החשבונות עצמם ולא להסתפק במספרים שנאמרים בעל פה, כדי לחסוך
מעצמכם הפתעות מיותרות.

וודאו ככי האחריות על ביצוע תיקונים נופלת על בעל הבית

רוב בעלי הדירות לא ממש אוהבים לשלם
עבור תיקונים, לכן חשוב מאוד ששאלת מימון התיקונים הנחוצים בדירה לא רק תופיע
בחוזה, אלא גם תישאל ותענה במפורש במעמד החתימה. וודאו כי הפרשנויות של סעיף
התיקונים בחוזה מובנות לשני הצדדים כדי למנוע וויכוחים מיותרים בשלב מאוחר יותר.

וודאו כי על בעל הנכס לתאם ביקורים מראש

אף אחד מאתנו לא ממש רוצה ביקר הפתעה מבעל הבית, במיוחד
כשהוא משתמש במפתח שלו כדי להיכנס. בכל חוזה שכירות אמור להופיע סעיף שיגן עליכם מפני
ביקורי פתע שכאלה ושמגדיר את זכויות הביקור של בעל הדירה.

לסיכום, למרות שלפעמים נדמה שמי שישאל שאלות מיותרות יקטין את סיכוייו לשכור
את הדירה המבוקשת במרכז העיר, חשוב מאוד לשאול את כל השאלות הרלוונטיות, לראות את החשבונות
הקשורים לנכס ולוודא שזכויותיכם והפרטיות שלכם מובטחים.


0 comments

Sorry, comments are closed.