RSS Feed

עצות שימושיות למכירת דירה – חלק 2

0

May 17, 2014 by admin

שימוש בעורך דין בזמן חתימת החוזה

אם אתם סבורים שהקשיים נגמרו כאשר
מצאתם סוף כל סוף את הקונה המיוחל הרי שטעות בידיכם. החתימה על החוזה היא תהליך
ארוך ומורכב ויש לוודא היטב שאינכם חותמים על מסמכים שמהותם אינם מובנת לכם. שלבים
שונים שיהיה עליכם לעבור לפני ובמהלך החתימה על הסכם מכירת הדירה כוללים בין היתר:
חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר, ביצוע תהליך של בירור על הקלות מס, ניסוח הסכם
בכתב, יצירת תיק מסמכים וקבלות ועריכתם של אישורי מיסים. בגלל המורכבות הרבה של
התהליך, כדאי מאוד להשתמש בשירותיו של עורך דין מקצועי המתמחה בתחום.

לסיכום, ביצוע תהליך מוצלח של מכירת
דירה תלוי במידה רבה בגיבוש אסטרטגיית מכירה מוגדרת. אם החלטתם למכור את הנכס
בעצמכם, עליכם לערוך מחקר מעמיק ומדוקדק גם לגבי מצב השוק וגם לגבי ההסכמים
והנהלים המתבקשים. אם אתם מרגישים שהתהליכים השונים אינם מובנים לכם במלואם, כדאי
מאוד להשתמש בשירותים של מתווכים ועורכי דין מקצועיים על מנת להקל על ביצוע העסקה אפילו דרום איטליה.


0 comments

Sorry, comments are closed.